שקית לטלית ותפילין
שקית לטלית ותפילין

תיקים לטלית ותפילין מלווים את היהודי מדי יום ביומו בדרך לתפילת השחרית הפותחת עוד יום חדש מלא עשיה. התיקים אינם משמשים רק לאכסון גרידא של הטלית והתפילין אלא להידור ונוי המצווה- להכניס את תשמישי הקדושה בכלי נאה ולשומרם בכבוד הראוי להם.