דף הבית / מדיניות החזרות מוצרים

מדיניות החזרות מוצרים

  • גולש המבצע קנייה באמצעות האתר רשאי לבטל את עסקת האשראי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981. במקרה של סתירה, הוראות החוק יגברו על הוראות תקנון זה. הודעת ביטול תימסר לכתובת דואר אלקטרוני info@malchutjerusalem.co.il
  • במקרה של ביטול העסקה, יושב לגולש-הרוכש הסכום ששולם על ידו בגין המוצר או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הסכום הנמוך. החזרת המוצר למקום עסקה של החברה היא על חשבון הגולש ובאחריותו המלאה והבלעדית, כאשר המוצר הינו במצב הראשוני כפי שקיבל אותו מן החברה, ובאריזתו המקורית.
  • כאשר המוצר מוחזר בשל אי התאמה או פגם (להלן “החזרה חריגה”), וזאת בכפוף לאישור החברה, לא יחויב הגולש בדמי ביטול והמוצר יוחזר על חשבון החברה. כל מוצר יוחזר ככל האפשר באריזתו המקורית, ובמצב בו נמסר לגולש. החברה שומרת לה את הזכות לנקוט בכל הליך בגין נזק שנגרם לה בשל החזרת מוצר שלא בהתאם לסעיף זה.
  • הגולש מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי מוצר בו התבצעה הטבעה ו/או רקמה או שיוצר במיוחד עבור הגולש באופן אחר הינו בהגדרתו טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, כהגדרתם בסעיף 14ג(ד)(4) לחוק הגנת הצרכן. מוצר זה לא יהיה ניתן להחזירו ו/או להחליפו במוצר אחר.
  • יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבו של הספק, גם במקרה בו בחר לקוח שזכה במכירה או רכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות השליח.

דברו אתנו בווצאפ