טליתות וטלית קטן
טליתות וטלית קטן

כל פעולה בחייו של היהודי היא חלק ממהותו ושייכותו לבוראו. מצוות הציצית החשובה מזכירה לנו את הבורא ושומרת עלינו. ארבעת הכנפות של הציצית מעידים עלינו ועל דרכנו בחיים. הציציות המהודרות של מלכות ירושלים יסייעו לכם לקיים את המצווה בהידור ויוסיפו נופך של קדושה.  הציציות שלנו ילוו אתכם בנאמנות לאורך זמן. תוכלו ליהנות מהם שוב ושוב. כי האיכות של 'מלכות ירושלים' ניכרת בכל פרט ופרט.